Search This Blog


February 24, 2012

MÆND BLIVER UDKONKURERET AF KVINDERNE

"Et kromosom er en lille struktur, som bærer arvelige gener, der muliggør genernes nedarvning. Mennesket har 46 kromosomer fordelt på 23 par, hvor de 22 er fælles for mænd og kvinder.

Det sidste par er kønskromosomerne, som hos kvinden er to X-kromosomer og hos manden et X- og et Y-kromosom. Y-kromosomet er lille og indeholder kun få gener, hvoraf de væsentligste har betydning for udviklingen af det mandlige køn.

De nye studier påviser, at det genetiske forfald i Y-kromosomet har været mininal i nyere tid. Således har menneskekromosomet ikke mistet nogen gener i de seneste seks mio. år, og inden for de seneste 25 mio. år har mennesket kun mistet et gen. Det viser forsøg med rhesusaber."
Manden uddør ikke af sig selv

No comments:

Post a Comment